Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple ordinari del mes de maig (04/05/2023)

Escoltar

Crònica del Ple ordinari del mes de maig (04/05/2023)

El darrer Ple ordinari del mandat 2019-2023 va comptar amb la celebració prèvia de les Juntes Generals d'Aigües de Mataró i de Promocions Urbanístiques que van passar comptes de l'exercici 2022. En el debat polític, dos punts urbanístics: un sobre el desenvolupament urbanístic d'El Sorrall i l'altre sobre Cirera-Rocafonda van ser els principals punts de l'ordre del dia.

L’Audiència Prèvia al Ple ordinari del mes de maig va comptar amb quatre intervencions: una de l’entitat Associació OIKOS Ambiental sobre els electroxocs; la segona intervenció l’havia demanada la ciutadana Clara Sánchez Mas qui va cedir el seu torn al Sindicat de l’Habitatge que van intervenir per explicar dos casos de problemàtica amb el pagament del seu habitatge; les ciutadanes Noa Vaqué i Maria José Romero van preguntar sobre l’eficiència en el departament del traspàs de llicències que els hi afecta en el traspàs del bar Casa Paco; i per últim va intervenir Antoni Bellavista per preguntar sobre els preus inexistents en algunes botigues i parades dels mercats de marxants.

Després de la intervenció del Sindicat de l’Habitatge, un grup de persones que es trobaven en la zona del públic del Saló de Plens, van fer crits contra l’especulació que van continuar al carrer, davant de l’Ajuntament.

A continuació es van celebrar les Juntes Generals d’Aigües de Mataró SA (AMSA) i de Promocions Urbanístiques de Mataró SA (PUMSA). En primer lloc es van aprovar els comptes anuals de PUMSA corresponents a l’exercici 2022, que es tanca amb un resultat positiu de 248.714 €. En segon lloc, va ser el torn d’AMSA que tanca el 2022 amb un resultat positiu de 644.000€.

Després d’aquests punts, es va iniciar el Ple del mes de maig, el darrer ordinari abans de les eleccions municipals del 28 de maig. En primer lloc es va donar compte sobre l'adhesió de l'Ajuntament a l'agenda digital dels municipis de Catalunya desenvolupada pel Consorci Local Red. Aquesta agenda ha de permetre avançar cap a la digitalització i la sostenibilitat de les administracions públiques. També es va donar compte de l'adhesió de l'Ajuntament al Conveni de col·laboració entre l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i les entitats locals que s’adhereixin per al desplegament del servei públic de Ciberseguretat.

Un cop donat compte d’aquets dos punts, es va procedir a les votacions d’altres punts de serveis econòmics i gestió. El contracte programa entre l'Ajuntament i el grup TecnoCampus Mataró-Maresme per al període 2023-2026 es va aprovar actualitzant les projeccions per millorar alguns aspectes i incloure'n d'altres com la protecció de dades, la transparència i els recursos humans.  També es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions per un import total de 81.912,92 € que fa referència a les factures que es paguen fora de termini.

Es va prorrogar, per un any i per un import de 4.995.470,20 €, el contracte del servei de neteja dels edificis municipals de l'Ajuntament, Aigües de Mataró SA (AMSA), Televisió de Mataró, el Consorci del Museu d’Art Contemporani de Mataró, de Promocions Urbanístiques de Mataró SA (PUMSA), de TecnoCampus i de la Fundació Hospital.

A continuació es va debatre dos punts referents a la zona d’El Sorrall: la primera sobre la modificació del termini màxim per finalitzar les obres de rehabilitació de la coberta i la climatització del centre esportiu El Sorrall fins al 31 de desembre del 2023; i la segona l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general El Sorrall que marca que s'hi podran implantar usos comercials fins a 30.000m2 dels 50.000 m2 del sostre terciari previst.

Un altre tema urbanístic va ser l'aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general per adaptar-se als canvis normatius que permeten la integració del sistema de dotació d’habitatges públic en el sistema d’equipaments comunitaris com allotjaments dotacionals. Aquest aspecte permetrà adaptar-se a normativa i es podrà aplicar al projecte previst en el carrer Muntanya de Cirera.

El darrer punt va ser l’aprovació del text refós de la modificació segona del Pla de millora urbana PMU 04d Riera de Cirera-Rocafonda, la zona de l’antiga fàbrica Abanderado. L’ordenació prevista en la modificació del PMU ha tingut en compte les necessitats dels diferents col·lectius pel que fa a l’accessibilitat, la mobilitat, la seguretat i l’ús del teixit urbà.

Un cop no va prosperar la Proposta de resolució presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Mataró sobre un pla d’estalvi i de reutilització de l’aigua de la ciutat, es va procedir al torn de precs i preguntes que va comptar amb 11 punts.