Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Mixta d’Habitatge

Escoltar

Comissió Mixta d’Habitatge

La comissió és l’ espai central de coordinació, consulta i concertació amb agents locals i ciutadania per al desenvolupament de la política municipal d’habitatge i la garantia efectiva del dret a l’habitatge a la ciutat de Mataró. Fa el seguiment de les actuacions previstes en el Pla Local d’Habitatge, la informació sobre les actuacions que fem en matèria d’habitatge, el debat de propostes de millora, i la coordinació d’actuacions entre els agents que intervenen en l’àmbit de l’habitatge.

Té com a objectius:

  • Esdevenir un observatori permanent a la ciutat de les necessitats en l’àmbit de l’habitatge.
  • Vetllar pel bon funcionament dels serveis i les actuacions de l’Ajuntament en matèria d’habitatge i pel seguiment de les actuacions recollides al Pla Local d’Habitatge.
  • Ser propositiu en l’àmbit d’actuació de la comissió.
  • Promoure la màxima participació de les entitats, organitzacions i usuaris dels serveis en l’àmbit de l’habitatge.
  • Donar visibilitat a la tasca quotidiana de les organitzacions i serveis municipals que treballen en aquest àmbit.

Aquesta comissió inclou la Taula d’Habitatge Col·laboratiu que és un espai per a la consulta / concertació de polítiques públiques d’habitatge en l’àmbit de les formes alternatives d’accés a l’habitatge, a partir del que preveu el Pla Local d’Habitatge.

També es planteja:

  • Establir un canal d’informació als actors interessats de les actuacions que desenvolupem en aquest àmbit i, particularment, de les actuacions en l’àmbit del projecte “Lloguem” i d’eventuals concursos de sòl vinculats a habitatge cooperatiu.
  • Proposar / Valorar conjuntament amb la ciutadania interessada la viabilitat i l’adequació de projectes en l’àmbit de l’habitatge col·laboratiu.
  • Establir un espai d’aprenentatge que faciliti l’aportació de coneixement per part de projectes i iniciatives existents.