Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple ordinari del mes de desembre (03/12/2020)

Escoltar

Crònica del Ple ordinari del mes de desembre (03/12/2020)

L’aprovació d’una nova modificació pressupostària, i l’aprovació provisional del Pla General i del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic al Camí Ral de la Mercè i del nou Pla de millora urbana de la torre Barceló, a la ronda amb l’avinguda del Maresme, van ser alguns dels punts més destacats.

La sessió, celebrada el 3 de desembre de forma telemàtica, va comptar amb 24 punts a l’ordre del dia. Malauradament, el Ple va començar un cop més amb un minut de silenci per la mort d’una dona a Lloret de Mar, una nova víctima de violència masclista.

Tot seguit, en l’apartat de dictàmens de l’àmbit de Presidència, es va aprovar el canvi de denominació del Consell de Seguretat i Prevenció, que ara és de Seguretat i Convivència, i el de Solidaritat, que ara es denomina Consell de Solidaritat i Ciutadania Global. També es va donar compte d’un decret per clarificar l’organització i competències del govern municipal.

Com passa cada 3 mesos, el Ple va donar compte del seguiment del Pla d’Ajust, en aquest cas corresponent al 3r trimestre de 2020. La previsió és tancar l’exercici amb romanent de tresoreria positiu, complint amb els objectius legals d’estabilitat i deute. El temps mig de pagament de factures a proveïdors durant el tercer trimestre ha estat de 47 dies, per sota del límit permès.

El Ple de desembre va aprovar la segona modificació del Pressupost Municipal 2020. En aquest cas, per fer canvis entre partides per valor de 6,6 M€ per finançar noves necessitats sorgides per la Covid-19, la compra de la finca del Mas Miralles a Cerdanyola i la indemnització per sentència judicial a la Fundació Mare Nostra. D’altra banda, també es va aprovar retardar el pagament de les quotes d’un préstec de 2,5 M€ que l’Ajuntament va concedir a la Fundació Hospital per cancel·lar un deute.

Encara dins l’àmbit econòmic, el Ple va ratificar que els establiments afectats per la Covid-19 no pagaran la taxa de terrasses, brossa comercial ni cànon municipal per concessions demanials corresponent al període comprès entre el 16 d’octubre i el 31 de desembre, una mesura que suposa 148.601€ a l’Ajuntament.

També es va aprovar una pròrroga des de l’1 de gener fins al 21 de juliol de 2021 del servei de neteja d’edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals, esportives, wc públics, Aigües de Mataró, PUMSA, Mataró Audiovisual i el Consorci Museu d’Art Contemporani; així com la modificació de l’acord marc per a la prestació del servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona per adaptar-lo a les necessitats sorgides enguany.

Durant aquesta sessió també es van modificar els Acords sobre les condicions dels treballadors municipals per establir els criteris de jubilació parcial del personal laboral i jubilació forçosa, tant d’aquest col·lectiu com dels funcionaris, així com el canvi temporal de l’horari del torn de matí de la Policia de barri.

En l’àmbit d’Urbanisme, el Ple va aprovar tres punts. En primer lloc, la modificació puntual del planejament previst a la cantonada dels carrers de Blanes, Galícia, Premià i Santa Caterina per homogeneïtzar paràmetres i permetre un edifici plurifamiliar al xamfrà, sense increment de sostre edificable. En segon lloc, es va aprovar provisionalment sense cap al·legació rebuda la modificació del Pla General i del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic al Camí Ral de la Mercè, un projecte que preveu recuperar les antigues alineacions del carrer i reconvertir les parets mitgeres en façanes per embellir l’espai. En tercer lloc, també va superar l’aprovació provisional el nou Pla de millora urbana de la torre Barceló, a la ronda amb l’avinguda del Maresme. L’edifici tindrà forma romboidal, amb plantes que reculen de forma successiva en alçada. L’accés al Port de Mataró es resoldrà amb un pas per sota de les vies del tren.

Encara en l’apartat de dictàmens, es va donar compte del Pla de Ciutats amigues de les Persones grans 20-23, un document amb reptes i accions concretes per portar a terme a la ciutat amb l’objectiu de tenir en compte les seves necessitats, reconèixer la seva tasca, protegir-les i incloure-les en tots els àmbits. Es va aprovar el canvi de representant al Consell Escolar Municipal del grup municipal de Junts per Mataró, que ara és Santi Jiménez Serra.

L’últim dictamen va ser per aprovar inicialment el nou Protocol d’actuació municipal per risc de vent, i la incorporació d’una fase de pre-alerta al Protocol per baixes temperatures i al Pla d’actuació municipal per prevenir els efectes de l’onada de calor sobre la salut.

En aquest moment va començar l’apartat de les Propostes de resolució que els partits de l’oposició proposen al Ple. Només se’n va aprovar una de les tres presentades. La que va prosperar ho va fer per unanimitat i va ser una moció del grup municipal d’ERC-MES per a l’elaboració, indicació i difusió de rutes als espais forestals de la ciutat.

L’apartat de precs i preguntes va incloure 10 intervencions sobre temes com la informació a la ciutadania de totes les ajudes existents, l’accessibilitat del clos arqueològic de Torre Llauder, la situació del trànsit de vehicles a la Riera i al Centre, la petició de suport al sector de l’oci nocturn i al creació d’ajuts econòmics per a aquest sector, o les utilitzacions dels equipaments culturals de la ciutat, entre d’altres.