Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Atenció intel·ligent al domicili

Escoltar

Atenció intel·ligent al domicili

L'envelliment de la població i les conseqüències que se'n deriven insten a les administracions públiques a buscar eines i mecanismes innovadors per donar resposta a les noves necessitats socials. L'Ajuntament de Mataró, amb col·laboració amb la Diputació de Barcelona, i el finançament del Plan de Recuperación y Transformación y resiliència dels Next Generation EU, gestiona un projecte per incorporar les noves tecnologies en l'àmbit de les cures, amb el principal objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que per circumstàncies diverses requereixen assistència domiciliària, però desitgen i poden continuar vivint al seu domicili particular. Aquest projecte va dirigit a persones amb dependència (Grau I, II o sense reconeixement oficial), majors de 65 anys i/o que tinguin un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%, o amb malaltia mental. Aquest projecte ofereix dos recursos tecnològics:

Consisteix en monitoritzar les llars amb un conjunt de dispostius no invasius, no disposen de càmeres, ni micròfons, a les diferents estances del domicili. Aquests dispositius registren informació de moviment, llum, humitat i temperatura, amb l'objectiu de registrar un patró de conducta de les rutines diàries, dintre del domcili, fent un monitoratge personal per tal de poder evitar riscos o problemes de salut.

Quins requisits he de complir?

Tenir més de 65 anys i/o un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%
Tenir dependència (Grau I, II o sense reconeixement oficial)
Nivell cognitiu òptim
Viure sol/a
No tenir mascotes (
Tot en un sensor)
Tenir Wi-fi

Com puc formar-ne part?

 

Pots trucar al Servei de Benestar Social, 937 58 23 01 o escriure un correu a paid@ajmataro.cat

 

Què he de tenir en compte?

Aquests dispositius s'instal·len a la pared de les diferents estances, i l'empresa instal·ladora haurà de fer petits forats.

Si no m'acaba de convèncer, puc demanar deixar el projecte?
Sí, en aquest cas ha de comunicar la voluntat de deixar el projecte a l'Ajuntament de Mataró i informar el motiu per voler deixar-lo.

Què m'ofereix ser part del projecte?

Formar part d'un projecte innovador en l'atenció de les cures i la prevenció de riscos.

Si hi participo, qui té accés a la meva informació personal?

La Diputació de Barcelona, el Servei de Benestar Social de l'Ajuntament i l'empresa que presta el servei.


I si ja tinc la teleassistència?

Son serveis complementaris.

 

He de tenir experiència amb noves tecnologies?

No és necessari.

Què passa si he de deixar el meu domicili durant un temps?

S'ha d'informar a l'empresa que presta el servei, per tal de fer les gestions oportunes.

 

Quan s'implementarà aquest projecte?

Ja està en marxa.

 

 

Consisteix a instal·lar un dispositiu al televisor del domicili des d'on l'usuari pot participar en activitats grupals i sessions individuals en línia, de manera fàcil i còmode. Aquest programa d'activitats està dinamitzat per un treballador familiar per permetre la socialització amb altres usuaris i al mateix temps fer-ne un seguiment personalitzat.

Quins requisits he de complir?

Tenir més de 65 anys i/o un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%
Tenir dependència (Grau I, II o sense reconeixement oficial)
Nivell cognitiu òptim
Viure sol/a
Tenir Wi-fi
Disposar d'un televisor intel·ligent amb connexió HDMI (
Connecta't al SAD)

 

 

Com puc formar-ne part?

 

Pots trucar al Servei de Benestar Social, 937 58 23 01 o escriure un correu a paid@ajmataro.cat

 

 

Què he de tenir en compte?

Un cop hagis estat escollit/da pel projecte, vol dir que les treballadores socials ja han determinat que el seu perfil és l'adient per participar en el projecte. Tot i això, si les teves circumstàncies canvien, has de comunicar-ho, per tal que el projecte no es vegi afectat. Així mateix, ha d'estar disposat/da a participar en les activitats grupals i sessions individuals que figuren en el pla de dinamització en el cas del projecte Connecta't al SAD, per tal d'aprofitar la implementació del projecte, en cas de no ser així, l'Ajuntament pot decidir retirar-li el dispositiu.

Quant dura el projecte?

El projecte finalitzarà l'any 2025, tot i això la participació de cada usuari tindrà una durada d'uns 4 a 6 mesos, ja que es tracta d'una prova pilot, i es portarà a terme a diferents llars.

 

Si no m'acaba de convèncer, puc demanar deixar el projecte?
Sí, en aquest cas ha de comunicar la voluntat de deixar el projecte a l'Ajuntament de Mataró i informar el motiu per voler deixar-lo. L'empresa responsable passarà en un màxim de 72h des de l'endemà de comunicar la voluntat d'abandonar el projecte a retirar el dispositiu.

Per què s'utilitzaran les dades que es recullin?

La finalitat principal del projecte és realitzar una avaluació d'impacte per tal de poder predir l'atenció social a mitjà i llarg termini. Les dades s'empraran per generar informes estadístics que permetran avaluar les millores que la persona usuària ha experimentat o els problemes que han pogut sorgir.

 

Què m'ofereix ser part del projecte?

El projecte li ofereix un pla de dinamització d'activitats lúdiques i sessions individuals amb un terapeuta familiar. Aquestes sessions tenen l'objectiu de fer participar l'usuari en activitats que incentivin la seva socialització.

Si hi participo, qui té accés a la meva informació personal?

El personal de l'Ajuntament i l'empresa que presta el servei.

I si ja tinc la teleassistència?

El servei de teleassistència "CONNECTA'T AL SAD" és complementari a la teleassistència avançada que ofereix la Diputació de Barcelona. No hi ha cap problema per disposar d'aquest servei, els dispositius "CONNECTA'T AL SAD" no ofereixen suport les 24 hores, com ho fan els de teleassistència avançada, sinó només un pla de dinamització personal, així doncs tenir els dos dispositius és correcte.

 

He de tenir experiència amb noves tecnologies?

No, no és necessari, tot i que és positiu que la persona usuària tingui coneixements bàsics. Tot i això, quan se li instal·li el dispositiu al domicili un tècnic li farà una formació del seu funcionament i li deixarà un manual, també tindrà assistència tècnica disponible. Si té dubtes pot parlar amb les treballadores socials per explicar el seu cas, i elles li resoldran qualsevol dubte.

Què passa si tinc algun problema amb el dispositiu?

L'empresa que presta el servei li facilitarà en el moment d'instal·lar el dispositiu un número de telèfon per qualsevol incidència tècnica.

Què passa si he de deixar el meu domicili durant un temps?

Aquest projecte segueix una planificació setmanal de sessions que és molt important seguir per tal de poder mesurar l'impacte d'aquests dispositius. En el cas que hagi de deixar el domicili per una durada superior a una setmana, ho ha de comunicar amb antelació a l'Ajuntament de Mataró, per tal que es pugui valorar l'afectació que pot tenir al projecte.

 

Quan s'implementarà aquest projecte?

Aquest projecte es començarà a implementar el primer trimestre de 2024.