Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Planejament urbanístic vigent

Escoltar

Planejament urbanístic vigent

El planejament urbanístic vigent està definit pel Pla General d’Ordenació (PGO), aprovat el 1996, així com pel planejament derivat i les modificacions del PGO que s’han desenvolupat posteriorment.

D’altra banda, existeix planejament d’abast supramunicipal (planejament territorial i sectorial o plans directors urbanístics) que també han de ser tinguts en compte i integrats en el marc urbanístic municipal.

En aquest espai podeu consultar i descarregar la documentació del planejament urbanístic vigent, que refon les diferents modificacions de planejament i el planejament derivat aprovat.

Si accediu al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC) podeu consultar i descarregar tots els documents de planejament aprovats al municipi així com els documents d’abast supramunicipal.

 

Plànols d'ordenació (documents informatius, no normatius. Actualitzats a gener de 2021)

. Plànols escala 1/1000
. Plànols escala 1/2000

 

Arxius adjunts