Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Planejament urbanístic vigent

Escoltar

Planejament urbanístic vigent

El planejament urbanístic vigent està definit pel Pla General d’Ordenació (PGO), aprovat el 1996, així com pel planejament derivat i les modificacions del PGO que s’han desenvolupat posteriorment.

D’altra banda, existeix planejament d’abast supramunicipal (planejament territorial i sectorial o plans directors urbanístics) que també han de ser tinguts en compte i integrats en el marc urbanístic municipal.

En aquest espai podeu consultar i descarregar la documentació del planejament urbanístic vigent, que refon les diferents modificacions de planejament i el planejament derivat aprovat.

Si accediu al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC) podeu consultar i descarregar tots els documents de planejament aprovats al municipi així com els documents d’abast supramunicipal. Podeu consultar també el Portal d'Informació Urbanística de Mataró (PIUM).

 

Plànols d'ordenació (documents informatius, no normatius. Actualitzats a febrer de 2024)

. Plànols escala 1/1000
. Plànols escala 1/2000

 

Arxius adjunts