Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Programa Treball i Formació EELL 2023, per a la participació de les entitats locals

Escoltar

Programa Treball i Formació EELL 2023, per a la participació de les entitats locals

L'Ajuntament de Mataró ha rebut una subvenció per a la contractació de 50 persones en situació d'atur.

Per aquesta convocatòria, els requisits específics de les persones destinatàries de cadascuna de les línies són:
 • Línia MG52: persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).
 • Línia PRGC: persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
 • Línia PANP: persones en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació. S’entén per persones en situació d’atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació.
 • Línia DONA: dones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), i en situació de violència masclista. – Dones en situació d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació. S’entén per dones en situació d’atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació.
 • Línia TRANS: persones que no s’identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui per què se sent del gènere contrari o bé per què la seva identitat no s’ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes. Aquestes persones han d’estar en situació d’atur inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandats d’ocupació no ocupades (DONO).

Aquest programa ofereix  50 contractes laborals a l’Ajuntament de Mataró de 12 mesos de durada a temps complet (100% de la jornada), per a la realització de treballs d'interès públic.

 

RESULTATS DEFINITIUS:
 
Línia MG52:

Línia PRGC: 

Línia PANP:

Línia DONA:

Línia TRANS:

 

El Programa Treball i Formació EELL, per a la participació de les entitats locals està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya d’acord amb les condicions establertes a la Resolució EMT/4162/2022, de 27 de desembre, per la qual s’obre la  convocatòria anticipada per a l'any 2023, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC, PANP, DONA i TRANS (SOC – TRFO EELL ) (ref. BDNS 667328). Regulat per l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d’abril, de modificació de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

El Programa Treball i Formació és una política de Foment de l’Ocupació, que mitjançant els projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb més dificultats per accedir al treball, els permet adquirir experiència laboral en un entorn real de treball, i si escau, també obtinguin la qualificació o les capacitats necessàries per a la seva inserció laboral.
L’objectiu d’aquest Programa és facilitar a les persones en situació d’atur amb més dificultats d’accedir al mercat de treball o allunyades d’aquest mercat per les dificultats d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitar-los competències professionals mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupaments d’unes tasques professionals, i si escau, la formació professionalitzadora o d’adquisició de competències bàsiques i l’actuació d’acompanyaments a les persones participants.
 
 
Procediment de selecció del personal
El procediment per a la selecció de les persones destinatàries per a cadascuna de les línies previstes és el següent:
 
Línia MG52 i TRANS*: el procediment de selecció de les persones destinatàries es pot realitzar mitjançant la presentació d’una oferta experiencial a l’Oficina de Treball o bé, mitjançant un sistema de selecció propi de l’entitat beneficiària.
 
Línia PANP, PRGC i DONA: el procediment de selecció de les persones destinatàries es realitza mitjançant la presentació d’una oferta experiencial a l’Oficina de Treball.
Les persones beneficiàries de les línies PRGC, PANP i DONA han de ser derivades des de l’oficina de treball del SOC, per tant, totes aquelles persones que estiguin interessades i que compleixin amb els requeriments de cada línia, cal que:
 
 • Estiguin inscrites a l’oficina de treball del SOC com a demandant d’ocupació no ocupades (DONO).
 • Contactin amb l’oficina de treball del SOC per mostrar el seu interès pels programes de plans d’ocupació (Tel. 900800046).
 • Revisin i actualitzin les dades que tenen registrades a l’oficina de treball del SOC per tal de que la seva demanda, si és el cas, s’ajusti als requeriments del lloc de treball.

 

Criteris de selecció

Consulta els criteris generals i específics de selecció de personal per a la present convocatòria del Programa Treball i Formació EELL 2023, per a la participació de les entitats locals en les Administracions Públiques a l’Ajuntament de Mataró: Consulta el document.
 
Procés selectiu
Les diferents fases del procés de selecció seran les següents:
 • Presentació de les ofertes a l’Oficina de Treball del SOC i publicació de les ofertes a la Xarxa Xaloc (si s’escau).
 • Filtre i derivació de persones candidates des del SOC al Servei d’ocupació de Mataró (SOM).
 • Convocatòria de les persones candidates que reuneixen els requisits per a la realització d’entrevistes i proves.
 • Recopilació de documentació per a complimentar els expedients de les persones candidates.
 • Valoració d’entrevistes i revisió de documentació.
 • Publicació de resultats provisional del procés selectiu.

 

Dates previstes per al procés selectiu:

Les persones seleccionades està previst que s’incorporin l’1 d’octubre de 2023. El procés de selecció està previst que s’iniciï al mes de juliol de 2023.

En cas de necessitat de substitució d’un/a participant, es contactarà amb la següent persona de la llista de suplents, per ordre estricte de puntuació.

En cas d’exhaurir la llista de suplents, el SOM haurà de publicar una nova oferta al SOC i obrir un nou procés de selecció.

Els resultats del procés de selecció es podran consultar a partir del 10 de setembre al Web www.mataro.cat/ocupacio i també al taulell d’anuncis de l’edificis del Servei d’Ocupació de Mataró al c/ Francisco Herrera, 70.

 
Logos agrupats cartell.png