Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla d’igualtat Intern 2015-2018

Escoltar

Pla d’igualtat Intern 2015-2018

El Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Mataró 2015-2018 és una eina estratègica de treball que vetlla per la igualtat efectiva de dones i homes dins l’organització municipal. El seu principal objectiu és vetllar per la igualtat efectiva entre dones i homes dins l’organització municipal.  

El Pla parteix d’una diagnosi de gènere de l’Ajuntament de Mataró que permet identificar els punts forts i punts febles de l’organització en termes d’igualtat de gènere. Així mateix, incorpora la descripció de la metodologia emprada, el marc normatiu i els objectius del Pla. Tant la diagnosi com el total de 34 actuacions incloses en el Pla d’accions a desenvolupar durant el període de vigència s’estructuren en 5 àmbits de treball:

  1. Transversalitat de gènere
  2. Representativitat de les dones
  3. Condicions laborals
  4. Prevenció de riscos laborals i assetjament sexual i per raó de gènere
  5. Comunicació corporativa