Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions per al pagament de lloguer majors de 36 anys

Escoltar

Subvencions per al pagament de lloguer majors de 36 anys

Què són?

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús d’habitatges o habitacions, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència a sectors de població en risc d’exclusió social.

 

A qui va dirigit?

A les persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin 36 anys o més, que siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

 

Terminis

Aquests ajuts es podran sol·licitar del 28 de juny fins al 15 de juliol.

 

Sol·licitud

Es pot sol·licitar l’ajut per qualsevol dels següents canals:

 1. OPCIÓ RECOMANADA Tramitació telemàtica a Tràmits gencat aquí.
 2. Auto tramitació assistida. Caldrà demanar cita prèvia a aquí.
 3. Presencialment a l’Oficina Local d'Habitatge. Caldrà sol·licitar cita prèvia obligatòria  aquí. Es recorda que no s’atendrà a persones sense cita prèvia o que no arribin a l’hora programada. ACTUALMENT SENSE CITES DISPONIBLES
 4. A l’Espai Mataró Connecta. Caldrà sol·licitar cita prèvia obligatòria  aquí (cal seleccionar l'opció "Ajuts al Lloguer 2022")

 

Requisits

 • Tenir 36 anys o més en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Tenir la residència legal a Catalunya.
 • Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 22.548,67 € (2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
 • Ser titular d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 • No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.
 • Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d’un procediment de revocació d’algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l’anterior Pla estatal d’habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d’ofici abans de la proposta de la resolució)

 

Més informació