Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Resolucions administratives i judicials rellevants

Escoltar

Resolucions administratives i judicials rellevants

Les dades personals d'aquests documents han estat anonimitzades a fi i efecte de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i alhora garantir el compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.