Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Instal·lació de plaques solars i fotovoltaiques

Escoltar

Instal·lació de plaques solars i fotovoltaiques

[INSCRIPCIONS TANCADES]

 
Objectiu del curs:
Una vegada realitzat el curs, l’alumnat estarà capacitat per realitzar instal·lacions d’electrificació a través d’energia fotovoltaica, així com el seu manteniment, amb qualitat i seguretat requerida segons la normativa vigent. Així mateix, obtindrà formació bàsica empresarial per la posada en marxa d’una empresa des del model de l’economia social i solidària.
 
Dates previstes i horaris del curs: del 2 d'octubre al 28 de novembre de 2023 - Matins
 
Total hores: 212 hores
 
Modalitat: presencial
 
Perfil de entrada del alumnat:
 • Nivell acadèmic mínim para poder seguir la formació correctament
 • Persones inscrites al SOC
 • Interès, motivació i compromís per formar-se i treballar en el sector de l’energia fotovoltaica
 • Disponibilitat horària
 
PROGRAMA FORMATIU:    
                                                                                      
MÒDUL 1: ELECTRICITAT EN VIVIENDES (40 hores)
Teoria bàsica i pràctica de les instal·lacions elèctriques en edificis
 • Naturalesa de l’electricitat
 • Propietats elèctriques dels materials, eines, cables, etc.
 • Identificació dels elements de les instal·lacions en edificis
 • Circuits elèctrics, interpretació d’esquemes
 • Realització de muntatge de quadre elèctric
 
MÒDUL 2: INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES (80 hores)
2.1. Continguts teòrics:
 • Radiació solar, espectres, moviment solar
 • Càlcul d’ombres i bloquejos
 • Transformació energètica de la radiació solar
 • Aprofitament del sol, problemes d’emmagatzematge
 • Funcionament general de les instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Components que forma la instal·lació
 • Emplaçament i dimensionalitat d’una instal·lació fotovoltaica
2.2. Continguts pràctics:
 • Organització i planificació dels muntatges
 • Mesures a realitzar
 • Instal·lació de plaques solars en sostres amb inclinacions, sistemes coplanars, etc.
 • Instal·lació amb connexió a xarxes i aïllaments
 • Instal·lació d’autoconsum (amb i sense bateria)
2.3. Emprenedoria:
 • L’emprenedoria amb impacte social i ambiental
 • El consum empresarial amb impacte social i experiència de Idaria SCCL
 • Les formes jurídiques de l’Economia Social i Solidaria
 • Establir una missió, visió i valor de un projecte empresarial
 • Estudi de mercat i anàlisi estratègic
 • La gestió econòmica de les entitats de l’Economia Social i Solidària
 • Democràcia interna, prevenció i transformació de conflictes en les entitats de l’ESS
 • Comunicació amb impacte social
 • Experiències d’entitats del territori
 
MÒDUL 3: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (20 hores)
Mòdul reconegut per la Fundació Laboral del Metall / construcció en l’especialitat d’electricitat, treballs de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió (20 hores)
 • Riscos específics en el sector
 • Definició de treballs i tècniques preventives específiques. Treballs de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió
 • Gestió de prevenció en obra
 • Drets i obligacions del treballador
 • Primers auxilis i mesures d’emergència
 
MÒDUL 4: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN TREBALLS EN ALÇADA (8 hores)
 • Definició dels treballs en alçada
 • Utilització d’escales, bastides, treballs verticals i pous
 • Normativa d’aplicació
 • Utilització dels EPI
 
MÓDUL 5: PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES DEL SECTOR (64 hores)
 
 
Principals sortides professionals:
 • Instal·lador/a de plaques solars
 • Instal·lador/a de sistemes elèctrics fotovoltaics
 
ESS_LOGO_color.jpg      Diba_logo_Frase-legal-Plans-2023.jpgLogos.CoopMaresme.Formació.png