Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes

Escoltar

Drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes

A continuació s’identifiquen els drets i deures dels usuaris del Servei Públic de Consum de l’Ajuntament de Mataró:

 

Drets

Deures

Presencialment, telefònicament i per via telemàtica.

De presentar a l’Ajuntament la documentació i les dades d’identificació que siguin necessàries per dur a terme les gestions o tràmits pertinents.

 

A presentar queixes, denúncies i reclamacions en matèria de consum presencialment i per via telemàtica.

De facilitar a l’Ajuntament dades d’identificació veraces i autèntiques en el formulari.

 

A ser atès amb respecte i diferència pel personal de l’Ajuntament.

D’ajustar-se al compliment de les condicions i requisits establerts per la legislació vigent.

 

A formular qualsevol suggeriment o queixa sobre la prestació del servei i, rebre una resposta adequada.

De ser respectuós amb el personal de l’Ajuntament i la resta dels usuaris.

 

A ser informats dels resultats dels compromisos contrets i de les enquestes.

 

A accedir en condicions d’igualtat a les instal·lacions de l’Ajuntament.

 

A escollir lliurement els mitjans de relació i comunicació amb el Servei Públic de Consum.

 

A la confidencialitat i seguretat de les dades.

 

A conèixer en tot moment l’estat de tramitació dels expedients en què tinguin la consideració d’interessats.