Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Marc normatiu

Escoltar

Marc normatiu

L’erradicació i prevenció de les violències de gènere és el segon dels reptes que planteja el III Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania 2018-2022 per tal de fer front a la violència envers les dones i també a altres violències que tenen l’origen en el sistema sexe-gènere i heteropatriarcal (violències de gènere). Els recursos, serveis i accions vinculats amb aquest repte són els següents: . Protocol integral per a l'abordatge de la violència masclista . Protocol d'actuació davant agressions sexuals i sexistes en espais públics d'oci a Mataró . Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) . Promoció de les actuacions contra les violències de gènere

L’erradicació de les violències de gènere es basa, a més del que estableix la Constitució espanyola de 1978 i la Llei orgànica 6/2006, de reforma de l’Estatut d’autonomia, en la següent normativa de l’Estat espanyol:


. Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les víctimes de la violència domèstica:
Regula mesures de protecció per a les dones que pateixen agressions per part de la seva parella i, en general, per a les víctimes de violència en l’àmbit familiar.

. Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere:
L’àmbit de la llei inclou tant els aspectes preventius, educatius, socials, assistencials i d’atenció posterior a les víctimes com la normativa civil que incideix en l’àmbit familiar o de convivència (on principalment es produeixen les agressions) i la resposta penal davant d’aquests delictes. Per tant, és la primera llei orgànica de violència de gènere amb un enfocament integral i multidisciplinari.


En el marc normatiu de Catalunya, trobem:

. Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista:
Aquesta llei recull les actuacions que els poders públics catalans han de dur a terme contra la violència masclista i la xarxa de serveis d’atenció i recuperació que garanteixin una intervenció integral contra totes les formes d’aquesta violència. Posa al centre les dones com a subjectes de dret i la consideració de la violència masclista com una greu vulneració dels seus drets humans i llibertats fonamentals, reconeix la importància dels aspectes preventius i subratlla les mesures de sensibilització, prevenció i detecció precoç com a principis fonamentals en la seva erradicació.