Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Models de proves

Escoltar

Models de proves

Títol Tipus
Prova tipus test procés selectiu 2 places conserge - aux. de serveis reservades a la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual Fitxer
Proves pràctiques convocatòria 2 conserges-auxiliars de serveis reservades a la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual Fitxer
Plantilla respostes prova tipus test sobre el temari 12 places conserge (dues reservades a persones amb discapacitat)- MODELS 1 i 2 VIA COT Fitxer
prova tipus test sobre el temari 12 places conserge (dues reservades a persones amb discapacitat)- MODEL 2 VIA COT Fitxer
prova tipus test sobre el temari 12 places conserge (dues reservades a persones amb discapacitat)- MODEL 1 VIA COT Fitxer
Plantilla respostes test temari i cultura general convocatoria agents policia local C2 oposició lliure, exp 20995/2019 Fitxer
Test temari i cultura general convocatoria agents policia local C2 oposició lliure, exp 20995/2019 Fitxer
Borsa Tècnics/ques Promoció de Ciutat i Comerç A2. Exp. 773/2017. Temari Repostes Fitxer
Borsa Tècnics/ques Promoció de Ciutat i Comerç A2. Exp. 773/2017. Temari Model 1 Fitxer
Borsa Tècnics/ques de Gestió A2. Exp. 723/2017. Respostes Fitxer
5 Administratius/ves, grup C1 adscripció OFIAC. Exp 658/2017 TIC RESPOSTES Fitxer
5 Administratius/ves, C1 OFIAC. Exp. 658/2017. TEMARI Model 1 Fitxer
Borsa TABS C1 TEMARI. Exp. 300/2018. RESPOSTES Fitxer
Borsa Tècnics/ques d'Ocupació A2. Exp. 772/2017. Temari Respostes Fitxer
Borsa Tècnics/ques de Gestió A2. Exp. 723/2017. Model 2 Fitxer
5 Administratius/ves, C1 OFIAC Exp. 658/2017 TIC Model 2 Fitxer
Borsa Tècnics Suport A1/ A2. Exp.128/2017. TEMARI RESPOSTES Fitxer
Borsa Tècnics/ques Promoció de Ciutat i Comerç A2. Exp. 773/2017. Temari Model 2 Fitxer
Borsa Tècnics/ques d'Ocupació A2. Exp. 772/2017. Temari Model 2 Fitxer
1 Treballador/a Social Nomenament Funcionari/ària Carrera. Exp 731/2017 Temari Respostes Fitxer