Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de maig (05/05/2022)

Escoltar

Ple municipal ordinari de maig (05/05/2022)

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 5 de maig de 2022

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 5 de maig de 2022, a les 19,30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1.-        Aprovació, si s'escau, de l´Acta de la sessió ordinària del dia 7 d’abril de 2022.-     

2.-        DESPATX  OFICIAL.-

 

DICTAMENS

 CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ

Presidència

3.-        Aprovar el canvi de representant del grup municipal de Ciutadans en la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.-   

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

4.-        Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost de l’exercici 2022.-

5.-        Aprovar la desafectació domini públic finca segregada per ampliació Cap Rocafonda.-

 Servei d´Ingressos

6.-        Aprovació de les modificacions dels preus públics de les activitats de Cultura.-

7.-        Aprovació de les modificacions dels preus públics d'Educació per al curs 2022-2023.-

Servei de Compres i Contractacions

8.-        Aprovació de la modificació del Lot 1 del contracte del servei de neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Mataró Audiovisual EPE, Consorci Museu d´Art Contemporani de Mataró i Promocions Urbanístiques de Mataró SA i el Parc Tecnocampus Mataró.-

 

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

9.-        Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació MPG 107 de regeneració urbana de l’entorn del carrer  Biada i carrer Goya.-

Servei de Llicències d’Obres i Activitats

10.-      Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal de llicències urbanístiques i del text refós, segons l’article 73.10 del Reglament Orgànic Municipal.-

 

DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

11.-      Aprovació de les bases reguladores per l’atorgament d’ajuts del projecte «Aixequem Persianes», per a l’impuls i la reactivació socioeconòmica de la ciutat.-

 

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

Protecció Civil i Salut

12.-      Aprovació definitiva de la revisió del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).-

 Benestar Animal

13.-      Aprovació de la continuïtat del servei del contracte per a la gestió, en règim de concessió, del servei públic de recollida i acollida d´animals abandonats.-

 

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Direcció de Cultura

14.-      Aprovar el recolzament de l’Ajuntament de Mataró a la proposta de l’Agrupació Sardanista Santa Anna d’atorgament de la Creu de Sant Jordi al Sr. Miquel Puigdellívol i Busqué.-

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

15.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per a un abordatge integral de les problemàtiques relacionades amb el soroll a Mataró.-  

 

PRECS I PREGUNTES

16.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la nova estació de rodalies de Mataró.- 

17.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a l’elecció del cartell de la festa de Les Santes.-

18.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació als greus disturbis ocorreguts la passada setmana al carrer Pablo Picasso.-

19.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre els sistemes de control pressupostari en l’execució d’obres municipals.-

20.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró respecte del projecte per al Casal de la Gent Gran de l’Havana.-

21.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en relació a la commemoració de l’aniversari de República.-

22.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per millorar la seguretat dels vianants a la via pública.-

23.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre els anuncis sobre les infraestructures de RENFE.-

24.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre les intervencions arqueològiques al jaciment de Ca La Madrona i el futur del Parc Circular Mataró-Maresme.-

25.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la zona de baixes emissions, després de la sentència del TSJC a Barcelona.-

26.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la diada de Sant Jordi d’enguany.-

 

            

L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona