Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari II (18/10/2022)

Escoltar

Ple municipal extraordinari II (18/10/2022)

Decret núm. 10063 de 13 d’octubre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 18 d’octubre 2022

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimarts 18  d’octubre de 2022, a les 20,30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN            

1.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per l’anàlisi, revisió i actualització dels Plans d’Actuació Municipal i els Plans de riscos específics.-

                      

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona