Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de juliol (18/07/2019)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de juliol (18/07/2019)

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 18 de juliol de 2019, a les 18:40 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

1 Moció de l'Alcaldia de nomenament dels membres del Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual

2 Moció de l'Alcaldia de nomenament dels membres del Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus

3 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm 5696/2019, de 11 de juliol, de nomenament del personal eventual


L’ALCALDE
David Bote Paz