Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de setembre (05/09/2019)

Escoltar

Ple municipal ordinari de setembre (05/09/2019)

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: constitutiva de l’Ajuntament de 15-6-2019, extraordinària-urgent de 9-7-2019 i extraordinària del dia 18-7-2019.

2 DESPATX OFICIAL

DICTAMENS

ALCALDIA

3 Aprovació delegacions de competències del Ple a la Junta de Govern Local.

4 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 6364/2019 de 26 de juliol, de cessament càrrec de personal eventual.

5 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 6832/2019 de 30 d’agost, de nomenament personal eventual.


CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei de Gestió Econòmica

6 Donar compte de l’informe de seguiment del Pla d'Ajust 2013-2023, corresponent al segon trimestre 2019

7 Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al segon trimestre del 2019.

8 Aprovar la modificació dels acords plenaris adoptats en sessió de data 7 de febrer de 2019, corresponents a la cessió de domini de la finca situada a la Ronda Rafael Estrany 52 de Mataró a favor de la Generalitat de Catalunya per a la construcció de l’Institut de les Cinc Sènies.


Compres i Contractació

9 Ratificació del Decret 6112/2019, de 19 de juliol, d’ Alcaldia, pel qual s’aprova la pròrroga del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal•lacions culturals i esportives, wc públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, PUMSA, Mataró Audiovisual i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró.


CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Urbanisme i Patrimoni

10 Suspensió de llicències al Camí Ral de la Mercè, entre el c. Cooperativa i l’inici de la Rambla, per estudi de la modificació de l’ordenació del Pla General.

11 Aprovació del Text refós de l’ Estudi de detall del c. Altafulla, 62-64.

Llicències d’Obres i Activitats

12 Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal de Llicències Urbanístiques.


IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró perquè l’Ajuntament de Mataró s’adhereixi al Mobile Week.

14 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per demanar la posada en marxa d’una oficina de revisió del Pla General.

15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la necessitat d’implementar una campanya d’informació respecte a l’Impost d’Activitats Econòmiques.


PRECS I PREGUNTES

16 Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró relativa als 600 anys del naixement de la “Universitat del terme de Mataró, Vilassar i Argentona”.

17 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobrela rehabilitació del mural de Can Marfà.

18 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per la reposició de la placa al monument dedicat a l’Alcalde Abril.

19 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’estat de la neteja a la ciutat.

20 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre els equips de reanimació cardiopulmonar (RCP) per a la policia local.

21 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre unes imatges fetes públiques per un mitjà de comunicació local.

22 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre els mitjans de pagament als parquímetres.

23 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre l’evolució de la seguretat ciutadana.

24 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre l’ús privatiu de béns públics per part d’ERC.

L'Alcalde

David Bote Paz

En dono fe,

El Secretari General

Manuel Monfort Pastor