Ajuntament  »  Atenció Ciutadana  »  Tràmits  »  Gent Gran i Persones amb Dependència: Servei d'atenció a la Llar

Gent Gran i Persones amb Dependència: Servei d'atenció a la Llar

Què és i per a què serveix?

Programa adscrit al Servei de Benestar Social , Consum i Sanitat de l'Ajuntament de Mataró. Servei d'atenció al domicili de l'usuari realitzat per auxiliars de la llar, dirigit al manteniment i neteja de la llar, amb l'objectiu de mantenir la persona en el seu medi, millorant-ne la qualitat de vida.

Qui ho pot demanar?

Persones o famílies que per motius físics, psíquics o socials es troben en situacions de manca d’autonomia temporal o permanent per a realitzar tasques habituals de la vida quotidiana.

Quin cost té?

Segons la valoració econòmica podrà ser gratuït o amb una reducció del 33 %.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot presentar?
Quins documents s'han de portar?

- Sol·licitud 
- Fotocòpia del DNI del beneficiari
- Fotocòpia targeta sanitària de la Seguretat Social del beneficiari
- Certificat de la pensió o nòmina del beneficiari, cònjuge i familiars de 1é grau ( fills, gendre/jove, germans , més grans de 16 anys que convisquin al domicili ). / Certificat negatiu de la pensió en cas de no tenir-ne. (C/ Jaume Balmes, 34).
- Certificat de percepció d’Hisenda, del beneficiari, cònjuge i familiars de 1é grau (fills, gendre/jove, germans, més grans de 16 anys que convisquin al domicili). (Camí Ral, 523 / Certificat negatiu d'Hisenda en cas de no fer-la. Cal portar fotocòpia del DNI per dur a terme aquesta gestió).
- Certificat de convivència del beneficiari ( Ajuntament, c/ La Riera i/o Centres Cívics de zona ).
- Saldos mitjos i interessos dels comptes bancaris del beneficiari i cònjuge ( Caixa/s i/o Banc/s ).
- Fotocòpia despeses de lloguer / hipoteca de l’habitatge.
- Fotocòpia del rebut de l’IBI del beneficiari ( contribució ).
- Certificat de bens immobles del beneficiari i cònjuge.
- Informe mèdic actualitzat del beneficiari (metge capçalera de la Seguretat Social ).
- Extracte bancari dels últims 12 mesos.

Quant temps triga la resposta?

Orientació immediata des de l'Oficina Presencial de l'Agència d'atenció a les persones amb dependència.

Quina documentació es lliura?

Document que acrediti que s'ha presentat aquesta sol·licitud amb tota la documentació complerta per a la seva valoració.

Altres informacions d'interès