Guia d'acollida

Aquí tens una guía en pdf perquè coneguis millor els serveis i els equipaments que disposa Mataró. És una guía especialment pensada per a facilitar l’arribada a les persones provinents d’altres municipis, d’altres comunitats autònomes o d’altres països. Benvingut a Mataró!

Descarrega-la en la llengua que desitgis