Projecte d'Intervenció i Assessorament a les comunitats de veïns


El mes de maig de 2013 l’ajuntament de Mataró va posar en marxa als barris de Rocafonda, El Palau i l’Escorxador, el Projecte d’Intervenció i Assessorament a les comunitats de veïns, amb l’objectiu d’actuar sobre la diversitat de problemàtiques que es produeixen dins de les comunitats de veïns, agreujades per la situació socioeconòmica, i que es traslladen a l’espai públic i a l’entorn; a l’abril de 2014 el projecte s’amplia al barri de Cerdanyola, cobrint així les dues zones de la ciutat que presenten un índex més elevat de comunitats amb problemàtiques associades a temes estructurals, convivencials i econòmics.

A banda de la intervenció directe es faciliten eines per a la constitució de comunitats i es fa acompanyament i suport als seus presidents/es, per tal de promoure una gestió autònoma i una resolució alternativa dels conflictes.

La intervenció es fa transversalment i de manera coordinada amb la resta de serveis municipals que tenen competència per a la resolució d’aquests conflictes, amb la Comissió de seguiment de casos i amb la resta d’administracions implicades.

El servei és d’accés lliure i gratuït, amb dos punts d’atenció al públic, un al barri de Rocafonda, ubicat a l’Oficina de la Llei de Barris, i un altre al barri de Cerdanyola, ubicat al Centre Cívic. 

Les demandes parteixen directament dels usuaris, de la derivació per part d’una entitat o servei municipal, o bé de l’observació directa.

Les diferents accions que es poden dur a terme són, entre d’altres:

• Visites a les finques i domicilis per conèixer els veïns i l’estat dels espais comuns.
• Entrevistes presencials per aprofundir en l’estructura i organització veïnal.
• Participació en reunions de veïns per assessorar i informar sobre la Llei de Propietat Horitzontal per a una millora en la gestió de la pròpia comunitat.
• Coordinació amb altres serveis municipals que poden estar treballant en la finca o que ho han fet anteriorment, per complementar el diagnòstic de la comunitat.