Mediació Ciutadana

 

La mediació ciutadana és una tècnica de gestió de conflictes on dues o més parts enfrontades prenen protagonisme en la recerca de solucions, on s’escolta cadascun dels posicionaments i s’arriba a solucions negociades i consensuades amb el compromís d’acomplir allò pactat.

Tot aquest procés està dirigit per un tercer neutral, el mediador o la mediadora, orientat cap a la consecució d’un acord satisfactori per a les parts, tot respectant els seus interessos i les seves diferències, on tots guanyen i cap perd.
 
La mediació, a diferència d’altres sistemes de resolució de conflictes, fa que tota la responsabilitat recaigui en les parts, que són qui finalment gestionaran el conflicte. La relació entre ambdós nivells no és jeràrquica, sinó de mútua interdependència. La intervenció del professional ha d’anar adreçada a l’assoliment de dos objectius: la revalorització i el reconeixement.
 
En quines situacions s'utilitza?
 
El Servei de Mediació de Mataró treballa amb els casos següents:
 
· Comunitari i veïnal: Convivència, sorolls, malentesos, neteja...
· Espais públics: Places, carrers, equipaments...
· Relacionats amb l'activitat econòmica: Comerços, hostaleria, lloguer, etc.
· Entre entitats i associacions
· De l'àmbit escolar
· Familiars: Parelles, relacions pares i fills, germans...
· Habitatge: Situacions de dificultat per a fer front al pagament de la hipoteca o del lloguer.
· Qualsevol altre desacord entre persones
 
 
Amb el suport de :
DiBa Mancomunitat articulació horitzontal
 

On som?

Servei de Mediació Ciutadana
Ronda de Lluís Companys 21
08302 Mataró
Telf. 937 022 807
 

Servei de Mediació Ciutadana Ampliar mapa

Servei de Mediació Intercultural

La ciutat de Mataró té actualment empadronades persones que provenen de 109 països diferents, destacant especialment les que provenen del Marroc, de l’Àfrica subsahariana, bàsicament Gàmbia i Senegal, de centre i sud-Amèrica, entre d’altres, Colòmbia, Argentina i Equador, de l’Europa de l’Est i del sud-est asiàtic, majoritàriament Xina.

La mediació intercultural és una eina que permet, en l’àmbit dels serveis públics, facilitar els processos d’integració de les persones nouvingudes mitjançant la traducció lingüística i de codis culturals i l’assessorament als i les professionals que hi treballen i als usuaris/àries que s’hi adrecen.

 L’ajuntament de Mataró disposa d’un equip de tres mediadors i mediadores que intervenen, a demanda dels serveis municipals o dels serveis públics d’altres administracions, en els àmbits de benestar social, educació, salut i inserció sociolaboral. Els idiomes de treball són: català, castellà, anglès, francès, xinès, àrab, amazic, i les llengües majoritàries de l’Àfrica subsahariana, entre elles mandinga, sarahole i wolof.
 
Objectius:
 
· Àmbit de benestar social: promoure l’autonomia de les persones nouvingudes.
· Àmbit d’educació: afavorir els processos d’inserció socioeducativa dels menors d’origen estranger i la millora de les condicions d’escolarització.
· Àmbit sanitari: assessorar als i les professionals dels serveis sanitaris per tal facilitar-los l’atenció als usuaris/àries.
· Àmbit sociolaboral: promoure la inserció sociolaboral de les persones nouvingudes com a eina per afavorir la seva integració.